Film

Film v/Kirsten Gregersen


Vi vælger i fællesskab de film, vi gerne vil se sammen - og det er som regel film, hvis indhold kan give anledning til en god diskussion.

Vi snakker også om filmens opbygning og andre grundbegreber inden for film, men det vigtigste er at se film sammen - og sætte dem i forhold til vores eget liv og vore egne erfaringer i en samtale, der giver plads til alle.


Onsdag kl. 10.00 - 11.45