Corona information

Information om anbefalinger og retningslinjer:


Kære alle.

Der er nogle anbefalinger og retningslinjer, som vi skal være opmærksomme på og følge, for at sikre en god og sikker hverdag.

Nedenfor lidt om organisering og retningslinjer.


  1. Undervisningslokaler.

Indgang med elevator eller trappe.

Sprit og handsker i lokalerne (ønskes masker skal de selv medbringes).


Benyttelse af toilet på etagen under skolens og vores eget køkken. Kun 1 person i køkkenet af gangen.


Eleverne sidder ved bordet, så der er 1 meter til personen ved siden af (måles fra midten af stolen) og 2 meter til den person, som sidder overfor.  Stående samtale, da hold afstand på 2 meter ved samtale/instruktion fra lærer.

Max. 10 personer i lokalerne.

Der skal bæres mundbind, til og fra bygningen/lokalerne og når man bevæger sig rundt. Ikke siddende under undervisningen.


  1. Kontor.

Sidder flere ved samme bord, så der er 1 meter til personen ved siden af og 2 meter til den person, som sidder overfor. Måles fra midten af stolen.

Stående samtale, da hold afstand på 2 meter ved samtale/instruktion fra lærer.

Sprit og handsker i lokalet (ønskes masker skal de selv medbringes).


  1. Generelle retningslinjer.

Se opslag fra Sundhedsstyrelsen i lokalerne: Holde afstand, hoste og nys i ærmet, vaske fingre flere gange i løbet af dagen, max. 10 personer i lokalet, undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.

Er man syg / har symptomer bliver man hjemme. Det samme hvis nogen i den nærmeste familie og omgangskreds har COVID-19.

Personer, som er i risikogruppen for alvorligt sygdomsforløb med COVID-19, udviser stor forsigtighed ved besøg på skolen/deltagelse i undervisningen. Og bør vurdere sin deltagelse.

Udluftning 3 gange dagligt. Daglig tømning af skraldespande og rengøring af toiletterne, køkken, håndtag og flader.

Efter endt undervisning rengør (afspritning) elever og lærere redskaber, samt egen arbejdsplads/lokalet. Redskaber/Instrumenter skal ligeledes rengøres mellem forskellige brugere. Medbring gerne egne redskaber/instrumenter.

 

Med venlig hilsen

Peter Nyeng Kristensen

Skoleleder

Lille Skole for Voksne.